Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Τρέξιμο Αναψυχής και Τραυματισμοι. (Μέρος 2)
Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα το τρέξιμο αναψυχής και τραυματισμοί είχαμε αναφερθεί στους εξωγενείς παράγοντες για σύνδρομα υπέρχρησης σε συνέχεια λοιπόν θα αναφερθούμε στους ενδογενείς παράγοντες.

Ενδογενείς παράγοντες για σύνδρομα υπερχρήσης στους δρομείς:

Διακρίνονται σε κύριους, πρωτογενείς και δευτερογενείς παράγοντες. Οι κύριοι παράγοντες είναι η μη σωστή ευθυγράμμιση του κάτω σκέλους (malalignment) μυϊκής ανισορροπία ,ανελαστικότητα, και οργανική ανισοσκελία. Δευτερεύοντες παράγοντες είναι η επίκτητη δυσλειτουργία της κινητικής αλυσίδας και προηγηθείς τραυματισμός. Σε θήλεα άτομα είναι σημαντική γνώση το ακριβές ιστορικό του γυναικολογικού κύκλου διότι τυχόν ιστορικό αμηνόρροιας μπορεί να προκαλεί επαλαμβανόμενα επεισόδια καταπόνησης τόσο οστών όσο και μαλακών μορίων.