Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Καρδιακή Συχνότητα και Καθορισμός Ζωνών Προπόνησης


Για αρχή θα χωρίσουμε την καρδιακή συχνότητα σε ζώνες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο ρυθμό σε κάθε προπόνηση.

     Για να βρούμε την μέγιστη καρδιακή συχνότητα αφού δεν υπάρχουν εργομετρικά αποτελέσματα μπορούμε να αφαιρέσουμε από το 220 την ηλικία μας και θα έχουμε κατά προσέγγιση την τιμή της ΗRmax.

πχ. για ενήλικα άντρα ηλικίας 30 ετών η μέγιστη καρδιακή συχνότητα κατά προσέγγιση είναι 220- 30=190 παλμούς το λεπτό. (σε πιο πρόσφατη μελέτη  ο Tanaka* το 2001   βρήκε μία υψηλή συσχέτιση της ηλικίας με την καρδιακή συχνότητα, r= 0.90, σε υγιείς ενήλικες χρησιμοποιώντας την εξίσωση 208 - 0.7 x ηλικία.)

     Για να βρούμε ποσοστό επί της μέγιστης καρδιακής συχνότητας (%HRmax) πολύ εύκολα πολλαπλασιάζουμε την μέγιστη τιμή με το ποσοστό που θέλουμε διαιρεμένο με το 100.
πχ. για να βρούμε το 65% το ενήλικα του παραδείγματος κάνουμε την εξής πράξη:
190 *0 .65= 124
Μπλε Ζώνη: 65-74.5%
(Develop oxygen transportation systems)Πράσινη Ζώνη: 75- 84.5%
(Improve lactic acid threshold)


Κίτρινη Ζώνη: 85-92%
(Lactic threshold)


Κόκκινη Ζώνη: 93-100%
(Speed)*Tanaka, H., Monahan, K. & Seals, Douglas. (2001). Age-Predicted maximal heart rate revisited. Journal of the American College of Cardiology. 37, pp.153-156.


2 σχόλια: